Home/โต๊ะยกเคลื่อนย้ายปรับระดับ
  • โต๊ะยกปรับระดับไฟฟ้าระบบไฮดรอลิค ORYZA มีขนาดรับน้ำหนักตั้งเเต่ 1000-2000 กก. หน้าโต๊ะเเผ่นเหล็กหนาเเละเรียบ มีขนาดกว้างเเละยาวตามสเป็คนั้นๆ สามารถยกชิ้นงานหรือปรับระดับเพื่อให้สะดวกในการทำงานเเละขนย้ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้งานมีสวิตซ์เเบบรอกมือกด ขึ้นเเละลง สะดวกเเละประหยัดเวลาเ ชุดกระบอกเเข็งเเรงทนทาน อุปกรณ์หาเปลี่ยนได้ง่าย ทางบริษัทฯ ได้มีการออกเเบบทำตามความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่หน้างานเรายินดีออกเเบบให้ฟรี เเละทางบริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง อะไหล่ทุกๆชิ้นส่วน มีพร้อมบริการเเละจัดส่ง ราคาประหยัด
  • โต๊ะยกปรับระดับไฟฟ้าระบบไฮดรอลิค ORYZA มีขนาดรับน้ำหนักตั้งเเต่ 350-500 กก. ยกสูงได้ตั้งเเต่ 900-1300 มม. หน้าโต๊ะเเผ่นเหล็กหนาเเละเรียบ มีขนาดกว้างเเละยาวตามสเปกนั้นๆ สามารถยกชิ้นงานหรือสิ่งของได้หลายชนิด ใช้ได้ตั้งเเต่ ในบ้านเรือนถึง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ช่วยทุ่นเเรง ที่ใช้งานสะดวกเเละประหยัดเวลาเเละพื้นที่ ชุดกระบอกเเข็งเเรงทนทาน มีเเบตเตอรรี่ขนาด 24v 33Ah อุปกรณ์หาเปลี่ยนได้ง่าย ทางบริษัทฯเราให้ความสำคัญกับการบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง อะไหล่ทุกๆชิ้นส่วน มีพร้อมบริการเเละจัดส่ง ราคาประหยัด
  • โต๊ะยกปรับระดับระบบไฮดรอลิค ORYZA มีขนาดรับน้ำหนักตั้งเเต่ 350-680 กก.จะยกสูงได้ 1300-1500มม หน้าโต๊ะเเผนเหล็กหน้าเเละเรียบ มีขนาดกว้างเเละยาวตามสเปกนั้นๆ สามารถยกชิ้นงานหรือสิ่งของได้หลายชนิด ใช้ได้ตั้งเเต่ ในบ้านเรือนถึง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ช่วยทุ่นเเรง ที่ใช้งานสะดวกเเละประหยัดเวลาเเละพื้นที่ ชุดกระบอกเเข็งเเรงทนทาน อุปกรณ์หาเปลี่ยนได้ง่าย ทางบริษัทฯเราให้ความสำคัญกับการบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง อะไหล่ทุกๆชิ้นส่วน สามารถมีพร้อมบริการเเละจัดส่ง ราคาประหยัด
  • โต๊ะยกปรับระดับระบบไฮดรอลิค ORYZA มีขนาดรับน้ำหนักตั้งเเต่ 800-1500 กก. หน้าโต๊ะเเผนเหล็กหน้าเเละเรียบ มีขนาดกว้างเเละยาวตามสเปกนั้นๆ สามารถยกชิ้นงานหรือสิ่งของได้หลายชนิด ใช้ได้ตั้งเเต่ ในบ้านเรือนถึง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ช่วยทุ่นเเรง ที่ใช้งานสะดวกเเละประหยัดเวลาเเละพื้นที่ ชุดกระบอกเเข็งเเรงทนทาน อุปกรณ์หาเปลี่ยนได้ง่าย ทางบริษัทฯเราให้ความสำคัญกับการบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง อะไหล่ทุกๆชิ้นส่วน สามารถมีพร้อมบริการเเละจัดส่ง ราคาประหยัด
  • โต๊ะยกปรับระดับระบบไฮดรอลิค ORYZA มีขนาดรับน้ำหนักตั้งเเต่ 150-500 กก. หน้าโต๊ะเเผนเหล็กหน้าเเละเรียบ มีขนาดกว้างเเละยาวตามสเปกนั้นๆ สามารถยกชิ้นงานหรือสิ่งของได้หลายชนิด ใช้ได้ตั้งเเต่ ในบ้านเรือนถึง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ช่วยทุ่นเเรง ที่ใช้งานสะดวกเเละประหยัดเวลาเเละพื้นที่ ชุดกระบอกเเข็งเเรงทนทาน อุปกรณ์หาเปลี่ยนได้ง่าย ทางบริษัทฯเราให้ความสำคัญกับการบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง อะไหล่ทุกๆชิ้นส่วน สามารถมีพร้อมบริการเเละจัดส่ง ราคาประหยัด

Go to Top