X-LIFT

ssss

บริษัทซีสเต็มส์คาร์สจำกัด
เป็นผู้ผลิตเเละจัดจำหน่าย X-lift-Table lift ระบบไฮโดรลิคระบบไฟฟ้า
เเละได้ออกแบบตามสั่ง ตามหน้างานการใช้งานจริง รับปรึกษา ออกเเบบ
และดูหน้างานให้ฟรี ถึงโรงงานลูกค้า
โดยทาง บริษัทฯ ให้คำปรึกษา x lift เเละออกแบบโดยวิศวกรผู้มี
ประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้านไฮดดรลิค เเละ เทเบิลลิฟท์
-เครื่องมือขนย้าย -ลิฟท์ขนของ
-ลิฟท์ขนสินค้า -ลิฟท์ยกรถ
-เทเบิลลิฟท์ขนาดต่างๆตามต้องการของลูกค้า
-ลิฟท์ 2 เสาระบบไฮโดรลิค -จำหน่ายอุปกรณ์ไฮโดรลิค
-ซ่อมบำรุง x-lift -ramp โหลดสินค้าให้โฟร์ลิฟท์ขึ้น

 

 

 

fottertel