f1

MULTI FUNCTION FULL STACKER

3 WS

รถยกลากพาเลทไฟฟ้า Counter balance 1200-1500kg.

รถยกพาเลทไฟฟ้าที่สามารถยกพาเลทได้ทุกชนิด มีขนาดรับน้ำหนักได้ 1200-1500 กก. ยกสูงได้ 2500-5000 มม. ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหน้างาน เเผงงาสามรถปรับขยายเข้าออกได้ เพื่อจะยกชิ้นงานได้หลากหลาย ความยาวงา 1070 มม. ความยาวตัวรถทั้งหมด 2440 มม. มีเเบตเตอร์รี่ขนาด 24v270Ah สามารถใช้งานได้ติดต่อกัน 4-5 ชม. ทางบริษัทฯจะมีการอบรมการใช้งาน เเละการบำรุงรักษาให้กับทางลุกค้า  บำรุงรักษาง่าย เเละประหยัดพื้นที่ คุณภาพโครงสร้างที่ออกเเบบพิเศษ เพื่อรองรับหน้างานต่างๆได้ดีอีกด้วย ราคาประหยัด มีบริการซ่อมเเละอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้นส่วน ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริการเป็นหลัก เพราะฉนั้นเราจึงสามารถเข้าไปตรวจเช็คทุกๆอาการ เเละทุกๆรุ่น ได้โดยไม่คิดค่าบริการ

 

MULTI FUNCTION FULL STACKER

2 CQD12W

รถยกลากไฟฟ้า Counterbalance Stacker 1200-1500 kg.

รถยกสูงไฟฟ้าออกเเบบมาให้ไม่มีขาหน้าเพื่อลองรับการทำงานที่หลากหลาย ขนาดรับน้ำหนักได้ 1200 -1500 กก. จะยกสูงได้ 3000-5000 มม. เเผงงาสามารถปรับเข้าเเละออกได้ตามความต้องการ มีความยาว 1070 เป็นแผงงารับชิ้นงานหรือยกสินค้าคุณภาพสูง มีเเบตเตอร์รี่ขนาด 24/270 v/Ah ใช้งานติดต่อกันได้ 4-6 ชม. คุณภาพโครงสร้างที่ออกเเบบพิเศษ เพื่อรองรับหน้างานต่างๆได้ดีอีกด้วย ราคาประหยัด มีบริการซ่อมเเละอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้นส่วน ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริการเป็นหลัก เพราะฉนั้นเราจึงสามารถเข้าไปตรวจเช็คทุกๆอาการ เเละทุกๆรุ่น ได้โดยไม่คิดค่าบริการ  

 

 

MULTI FUNCTION FULL STACKER

2 CPD10A

รถยกลากไฟฟ้าเเบบยืนขับ Narrow Aisle Forklift 1000kg.

รถไฟฟ้าชนิดยืนขับ ออกเเบบให้มีการใช้งานที่สะดวกเหมาะกับพื้นที่การทำงานที่จำกัดโดยมีรัศมีวงเลี้ยงเพียง 1140 มม. ขนาดรับน้ำหนัก 1000 กก. ยกสูงได้ 3000-5000 มม. ความยาวงา 950 มม. ที่สำคัญ freelift 1600 มม. ระบบควบคุมการทำงานเเบบ MOSFET ให้การควบคุมการทำงานที่ราบรื่น พวงมาลัยพสวเวอร์ hydrostatic ให้การทำงานที่ตอบสนองได้ง่าย คุณภาพโครงสร้างที่ออกเเบบพิเศษ เพื่อรองรับหน้างานต่างๆได้ดีอีกด้วย ราคาประหยัด มีบริการซ่อมเเละอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้นส่วน ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริการเป็นหลัก เพราะฉนั้นเราจึงสามารถเข้าไปตรวจเช็คทุกๆอาการ เเละทุกๆรุ่น ได้โดยไม่คิดค่าบริการ  

 

 

MULTI FUNCTION FULL STACKER

2 CQD20H

รถยกไฟฟ้าเเบบยืนขับ Reach Lift 2000 kg.

รถยกไฟฟ้าเเบบยืนขับมีขนาดรับน้ำหนักได้ 2000 กก. สามารถยกสูงได้สูงสุด 9500 มม มีรัศมีวงเลี้ยงที่ 1920 มม. ระบบการควบคุมการทำงานเเบบ พาวเวอร์ มีจอเเสดงผลการทำงาน คุณภาพโครงสร้างที่ออกเเบบพิเศษ เพื่อรองรับหน้างานต่างๆได้ดีอีกด้วย ราคาประหยัด มีบริการซ่อมเเละอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้นส่วน ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริการเป็นหลัก เพราะฉนั้นเราจึงสามารถเข้าไปตรวจเช็คทุกๆอาการ เเละทุกๆรุ่น ได้โดยไม่คิดค่าบริการ  

 

 

MULTI FUNCTION FULL STACKER

2 CQDH10A

รถยกสูงไฟฟ้า Electric Reach Stacker.

รถยกสูงระบบไฟฟ้าขนาดรับน้ำหนักได้ 1250-1500กก. ยกสูง 2500-3000 มม. สามารถขยับแผงงาได้อีก 500 มม. สามารถยกพาเลทได้หลากหลาย ความยาวงา 950 มม. สามารถเอียงงาไปข้างหน้า 3 องศา เเละย้อนหลังได้ 5 องศา คุณภาพโครงสร้างที่ออกเเบบพิเศษ เพื่อรองรับหน้างานต่างๆได้ดีอีกด้วย ราคาประหยัด มีบริการซ่อมเเละอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้นส่วน ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริการเป็นหลัก เพราะฉนั้นเราจึงสามารถเข้าไปตรวจเช็คทุกๆอาการ เเละทุกๆรุ่น ได้โดยไม่คิดค่าบริการ  

 

 

fottertel