f1

การบำรุงรักษาเเบบเตอรรี่รถยกไฟฟ้า

1

ความสำคัญต่อจากการเลือกซื้อรถยกไฟฟ้าเเล้ว นั้นก็คือการเก็บรักษาดูเเลรักษารถยกไฟฟ้า เเบตเตอรี่มีความสำคัญอันดับต้นๆของรถยกไฟฟ้า

เป็นหัวใจในการทำงานเลยก็ว่าได้ การใช้งานต่อวันได้กี่ชั่วโมงต้องระบุให้ชัดเจน วิธีการชาร์จที่ถูกต้อง เเละอาการผิดปกติของเเบตเตอรี่ คือสิ่ง

ที่ควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ รถยกไฟฟ้า 

หน้าที่ของแบตเตอรี่เมื่อนำมาใช้งานกับรถยกสูงไฟฟ้า

 1. ให้กำลังไฟฟ้ากับมอเตอร์ปั้มไฮโดรลิค
 2. ให้กำลังไฟฟ้ากับมอเตอร์ขับเคลื่อน
 3. ให้กำลังไฟฟ้ากับมอเตอร์พวงมาลัย
 4. ให้กำลังไฟฟ้ากับระบบแสงสว่าง,สัญญาณต่างๆและระบบควบคุม (ควรใช้ DC To Dc converter) 
 5. เป็นน้ำหนักถ่วงในขณะยกของ(Counterbalance)

อายุของแบตเตอรี่รถยกสูงไฟฟ้า

โดยปกติอายุของแบตเตอรี่จะกำหนดเป็นจำนวน Cycles แบตเตอรี่ชนิดแผ่นหลอด=1200 - 1500 Cycles แบตเตอรี่ชนิดเรียบ= 700 - 800 Cycles (Discharged 80% and Recharge 8 – 12 Hr ) 1 Cycles หมายถึง การใช้งาน (Discharge) 1 ครั้ง และประจุไฟกลับคืน(Recharge) 1 ครั้ง

ข้อเสนอแนะในการใช้แบตเตอรี่ เพื่อการบำรุงรักษา

สิ่งที่ควรปฎิบัติ

 1. ตรวจเช็คระดับของน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับอยู่เสมอ
 2. ใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์เท่านั้น เติมลงในแบตเตอรี่
 3. บำรุงรักษาแบตเตอรี่ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า
 4. สวมถุงมือและแว่นตา เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 5. ให้รีบประจุไฟให้กับแบตเตอรี่ทันทีเมื่อใช้งานแบตเตอรี่เสร็จแล้ว
 6. เปิดจุกปิดฝา ในขณะที่ประจุไฟ เพื่อระบายความร้อนและแก๊สได้ดียิ่งขึ้น
 7. ประจุไฟให้เต็มทุกครั้ง ก่อนนำไปใช้งาน (ถ.พ 1.270-1.280)
 8. เมื่อประจุไฟเต็มแล้วก่อนนำออกใช้ควรทิ้งไว้ประมาณ 30 นาทีเพื่อให้อุณหภูมิลดลงก่อน
 9. ปิดฝาครอบขั้วแบตเตอรี่ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการลัดวงจร
 10. ตรวจเช็คอุปกรณ์ของแบตเตอรี่อยู่เสมอ หากชำรุดควรแก้ไขหรือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ

สิ่งที่ไม่ควรปฎิบัติ

 1. ใช้แบตเตอรี่เกินอัตราที่กำหนด ถ.พ ต่ำกว่า 1.150
 2. ประจุไฟเกิน (Over Charger) อัตราที่กำหนด
 3. เติมน้ำกลั่นน้อยหรือมากเกินไป
 4. ใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะโดยไม่มีฉนวนหุ้ม
 5. สูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟใดๆ ใกล้แบตเตอรี่
 6. เปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่โดยไม่ระมัดระวังอาจเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานหรือตัวแบตเตอรี่ได้

fottertel