กลุ่มบริษัท ซีสเต็มกรุ๊ป

กลุ่มบริษัท ซีสเต็มส์ กรุ๊ป ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จําหน่าย และให้บริการ อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงสําหรับเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ สําหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทภายใต้ประสบการณ์ธุรกิจดังกล่าวมากว่า 25 ปี โดยมีบริษัทในเครือได้แก่

  • บจก. ซีสเต็มส์คาร์ส ผู้ผลิต, จําหน่าย, อุปกรณ์เคลื่อนย้ายระบบไฮดรอลิค
  • บจก. ซีสเต็มส์โปร สโตเรจ โซลูชั่น ผู้ผลิต, ติดตั้งระบบชั้นจัดเก็บสินค้า และอุปกรณ์สําหรับการจัดเก็บสินค้าทุกประเภท

ความเป็นมาของบริษัท

ซีสเต็มกรุ๊ป ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พศ 2543 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เคลื่อนย้ายและจัดเก็บสำหรับ งานอุตสาหกรรมทุกประเภทภายใต้ ประสบการณ์ด้านธุรกิจดังกล่าวมากว่า 20 ปีทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในหน่วยงานภาค รัฐและเอกชน

  • บริษัท ซีสเต็มคาร์ส จำกัด : ผลิต,จำหน่าย,บริการ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายระบบไฮดรอลิค (Material Handling Equipment)
  • บริษัท ซีสเต็มโปร สโตเรจ โซลูชั่นส์ จำกัด : ผลิต, จำหน่าย, บริการ ระบบจัดเก็บสินค้าสำหรับคลังสินค้าทุกประเภท (Racking & Storage System)
  • บริษัท ไฮดรอลิค ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด : ออกแบบ, ผลิตอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคทุกประเภท (Design & Manufacturing For Hydraulic Machine)
CONTACT SYSTEM CARS

เบอร์โทรติดต่อ

086-315-1728 (คุณศราวุฒิ),
086-315-1729 (คุณณัฐธนชัย),
081-643-1480 (แอดมิน)

ที่อยู่สำนักงาน

1/24 ซอยสุภาพงษ์3 แยก8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250